Build Me - Xây dựng tôi

Liên hệ: 

   

 

Mr. Vinh Napoho

www.xaydungtoi.com

Mr. Vinh Napoho

Hệ sinh thái Xây dựng tôi

Hệ sinh thái Xây dựng tôi (www.xaydungtoi.com)

Hệ sinh thái Xây dựng tôi gồm có:

 • Hệ sinh thái Cây tri thức (www.caytrithuc.com): phát triển tri thức - kinh tế - xã hội
 • Cộng đồng Sàn việc làm (Hapnoo) (www.hapnoo.com): kết nối việc làm giữa ứng viên và tổ chức
 • Cộng đồng Cây tri thức HR (www.caytrithuchr.com): tạo môi trường & văn hóa, giúp phát triển tương lai ứng viên trong tổ chức. HR - nghề trồng người trong doanh nghiệp
 • Cộng đồng Tâm lý học (Hapnoo) (www.tamlyhocstvt.com / Zalo): giúp thấu hiểu tâm lý con người - "Hiểu mình! Hiểu người! Gắn kết đội nhóm!"
 • Cộng đồng Yêu đọc sách - Luyện nói - Sketchnote ( FacebookZalo): giúp phát triển tri thức cho từng cá nhân và cho cả tổ chức
 • Cộng đồng Nghề khai vấn - Coaching (Zalo / Facebook): giúp phát triển tư duy cá nhân và tổ chức
 • Cộng đồng Thanh tẩy – Chữa lành – Gieo hạt (Zalo): giúp tạo môi trường với tư duy tích cực, hạnh phúc và thiện lành
 • Cộng đồng Cây tri thức CEO (www.caytrithucceo.com): dẫn dắt tổ chức, sáng tạo những giá trị mới và ứng dụng vào thực tiễn, giúp xã hội phát triển không ngừng
 • Cộng đồng Cây tri thức IT (www.caytrithucit.com): ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), giúp cho tổ chức & xã hội vận hành không biên giới – không ma sát
 • Cộng đồng Cây tri thức Marketing: giúp cho tổ chức đưa giá trị của mình tới thực tiễn nhất quán & định vị & nhận diện được tối đa
 • Cộng đồng Cây tri thức Tài chính: giúp cho tổ chức sử dụng đòn bẩy tài chính được hiệu quả tối đa
 • Cộng đồng Cây tri thức Luật / Pháp lý: giúp đảm bảo tổ chức tuân thủ luật / pháp lý

Nội dung ...

Blog