7 ngày lãnh đạo: DẪN DẮT ĐỘI NHÓM - #4 GIẢM!

7 ngày lãnh đạo: DẪN DẮT ĐỘI NHÓM - #4 GIẢM!

Mục lục:

  1. Lý thuyết
  2. Chiến dịch GIẢM
    • #5/ QUẢN TRỊ: Duy trì tính thống nhất => kỷ luật
  3. Thực hành
  4. Bài tập
1. Lý thuyết

Ở các bài tập trước bạn đã hiểu về tổng thể về nhân sự (chiến lược, tổ chức, quản lý, lãnh đạo, quản trị, huấn luyện & tư vấn), thực thiện hoạt động GIỮ (chiến lược + tổ chức + quản lý), thực hiện hoạt động DÙNG (lãnh đạo, huấn luyện & tư vấn). Bây giờ bạn sẽ bước qua chiến dịch thứ #4 GIẢM (quản trị)

Xem lại:

2. Chiến dịch GIẢM
  • GIẢM là chiến dịch cuối dùng trong hoạt động nâng cao năng suất. 
  • Trước khi quyết định cắt giảm nhân sự nào đó, bạn cần biết rằng, bất kỳ ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Vì thế, bạn cần cân nhắc xem lý do dẫn tới giảm có phải là do lỗi từ bạn hay không? VD: DÙNG và GIỮ chưa đúng cách, hay do cấp độ lãnh đạo của bản thân còn chưa đạt (họ chưa thích, chưa kỳ vọng, chưa giúp họ về đích) …
  • Sau cùng, nếu như không còn cách nào khác, hãy quyết định cắt giảm để đảm bảo rằng người đó không làm ảnh hưởng tới đội nhóm, không kéo đội nhóm đi xuống.
  • Hãy xét các yếu tố ASK như trong phần TUYỂN đã đưa ra, nếu xét lại vẫn đủ tiêu chuẩn tuyển thì giữ lại, còn không thì giảm.

 

#5/ QUẢN TRỊ: Duy trì tính thống nhất => kỷ luật

Tất cả thành viên cần đi theo cùng một hướng => nếu họ không thể thì hãy cắt giảm

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng ASK+H:

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng ASK+H

Tiêu chí về Thái độ (A) => Xây dựng team - Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa các cấp:

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng ASK+H

 

Tiêu chí về Kiến thức (S) => Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo mô hình quản trị

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo mô hình quản trị

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo mô hình quản trị

Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo sơ đồ cơ cấu tổ chức

Tiêu chí về Kỹ năng (S) => Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo thang đo BLOOM:Xây dựng team - Tiêu chí tuyển dụng theo thang đo BLOOM

3. Thực hành

Hãy lập bảng GIẢM dựa trên ASK như trong phần TUYỂN đã thực hiện => xét lại xem 3 yếu tố ASK còn đủ tiêu chuẩn để giữ lại hay không?

Lập bảng cắt GIẢM nhân sự dựa trên tiêu chí ASK+H:Lập bảng cắt GIẢM nhân sự dựa trên tiêu chí ASK+H

4. Bài tập rèn luyện

Được gửi trong khóa rèn luyện!


 Trang chủ  Blog  Liên hệ   

 Chương trình rèn TRÍ – 7 NGÀY LÃNH ĐẠO VÀ DẪN DẮT ĐỘI NHÓM

Nội dung ...


   

Trang chủ | Giới thiệu | Dự án | Giáo án (lịch khai giảng) | App | CLB | BlogLiên hệ

XÂY DỰNG TÔI - BUILD ME
(hệ sinh thái cộng đồng)

"Kết nối cộng đồng, nâng tầm tri thức!"

"THÂN (khỏe) - TÂM (an) - TRÍ (tuệ)"