Chương trình Xây dựng tầm nhìn 360 độ theo phương pháp SWOT

Chương trình Xây dựng tầm nhìn 360 độ theo phương pháp SWOT

Mục lục:

 1. Lý thuyết
 2. Tầm nhìn 360 độ theo phương pháp SWOT
 3. Thang điểm SWOT
 4. Thực hành
 5. Bài tập rèn luyện
1. Lý thuyết

Bạn đã bao giờ nghiêm túc nhìn nhận rõ ràng về bản thân mình? Cách đơn giản là suy nghĩ và viết rõ ràng nó xuống, lắng nghe chủ quan từ chính bản thân mình và lắng nghe khách quan từ chính những người xung quanh mình.

2. Tầm nhìn 360 độ theo phương pháp SWOT

Phương pháp đơn giản đó gọi là SWOT: Strengths (điểm mạnh của bạn), Weaknesses (điểm yếu của bạn), Opportunities (cơ hội bên ngoài) và Threats (thách thức bên ngoài)

SWOT:

Giới thiệu về công cụ Ma trận SWOT

Mục tiêu và ý nghĩa của phân tích ma trận SWOT:

Mục tiêu và ý nghĩa của phân tích ma trận SWOT

Trả lời để tự SWOT bản thân:

Trả lời để tự SWOT bản thân

Ví dụ SWOT cá nhân:

Ví dụ SWOT cá nhân

3. Thang điểm SWOT

Đo các chỉ số trong ma trận SWOT

 • Trục SW (điểm mạnh - điểm yếu): gọi là trục nội lực của bạn, hãy liệt kê tất cả điểm mạnh và điểm yếu của bạn, sau đó chấm điểm theo thang điểm 10 cho trục SW này (VD: nếu điểm mạnh nhiều hơn điểm yếu thì điểm sẽ từ 6-10 điểm, VD 8 điểm, còn ngược lại nếu điểm yếu nhiền hơn điểm mạnh thì thang điểm sẽ giao động ở mức từ 1-5 điểm, VD 3 điểm)
 • Trục OT (cơ hội và thách thức bên ngoài): gọi là trục ngoại lực của bạn, hãy liệt kê tất cả những cơ hội và thách thức bên ngoài của bạn, sau đó chấm điểm theo thang điểm 10 cho trục OT này (VD: nếu cơ hội bên ngoài nhiều hơn thách thức thì điểm sẽ từ 6-10 điểm, VD 8 điểm, còn ngược lại nếu thách thức nhiền hơn cơ hội thì thang điểm sẽ giao động ở mức từ 1-5 điểm, VD 3 điểm)
 • Hãy nhìn lên ma trận thang điểm SWOT xem bạn đang ở thế đứng nào:
  1. Thế “Tấn công”: bạn hãy tự tin tiến lên, vì nội lực của bạn rất mạnh, và cơ hội bên ngoài cũng đang ủng hộ bạn
  2. Thế “Tầm gửi / Du kích”: cơ hội dành cho bạn rất lớn, tuy nhiên nội lực của bạn chưa mạnh, hãy học hỏi những người thành công và nhờ họ cố vấn để học tập và rèn luyện nâng cao nội lực
  3. Thế “Đa dạng hóa / Chuyển hướng”: nội lực của bạn rất tốt, tuy nhiên bạn có nhiều khó khăn và thách thức đến từ bên ngoài, hãy tìm hiểu nhiều thông tin hơn để xem những người thành công họ vượt qua ngoại cảnh như thế nào
  4. Thế “Phòng thủ”: cả nội lực của bạn yếu và cả thách thức từ bên ngoài cũng nhiều, bạn có nhiều khó khăn, hãy học tập và rèn luyện theo người thành công để tăng nội lực, và tìm hiểu thêm nhiều góc nhìn của người thành công xem họ vượt qua ngoại cảnh như thế nào
4. Thực hành
 • Hãy liệt kê thông tin trong bảng SWOT (tự liệt kê, và nhờ 3-5 đồng đội nhận xét về bạn và cơ hội cũng như thách thức)
 • Chấm điểm SW (nội lực) và điểm OT (ngoại lực) và xác định thế đứng của bạn thuộc góc nào
 • Lên kế hoạch (nâng điểm nội lực và ngoại lực) tương ứng với thế đứng của bạn 
5. Bài tập rèn luyện

Được gửi trong chương trình rèn luyện!


 Trang chủ  Blog  Liên hệ   

 Chương trình rèn TRÍ – 7 NGÀY MỞ RỘNG TẦM NHÌN

Nội dung ...


   

Trang chủ | Giới thiệu | Dự án | Giáo án (lịch khai giảng) | App | CLB | BlogLiên hệ

XÂY DỰNG TÔI - BUILD ME
(hệ sinh thái cộng đồng)

"Kết nối cộng đồng, nâng tầm tri thức!"

"THÂN (khỏe) - TÂM (an) - TRÍ (tuệ)"