Gọi vốn - Tóm tắt bài giảng của Ts. Lê Thẩm Dương

Tóm tắt bài giảng: Gọi vốn - Ts. Lê Thẩm Dương
1- Bản chất của nghề kinh doanh và vai trò của nguồn vốn
2- Cắt nghĩa / hiểu về nguồn vốn: 02 loại - chiến lược - 03 tư tưởng – 10 nguồn vay
3- Nhận thức về gọi vốn (gọi không đúng cách còn chết nhanh hơn không gọi): 06 câu hỏi – 06 sai lầm – 06 nguyên tắc
4- Gọi vốn: 04 nguyên tắc - lòng tin – 07 yếu tố tạo tín dụng (lòng tin)

.

P/s: … nguồn vốn là một phần trong mặt trận tài chính, nó cung cấp máu cho 03 mặt trận còn lại trong quá trình hoạt động khởi nghiệp và nuôi nghiệp. Nếu thiếu nó thì chết, mà có nó nhiều quá cũng dẫn tới nhồi máu cơ tim. Cần nhận thức và điều phối dòng máu này một cách hợp lý, để giữ cho cơ thể doanh nghiệp luôn có mức huyết áp được ổn định!

.

#VinhNapohoLearning

_ 19 Feb 2020 _

Gọi vốn - Tóm tắt bài giảng - Tiến sĩ Lê Thẩm Dương


Tiêu đề ...
Nội dung ...