Kỹ năng giao tiếp để thành công - Tóm tắt bài giảng Ts. Lê Thẩm Dương

Tóm tắt bài giảng: Kỹ năng giao tiếp để thành công - Ts. Lê Thẩm Dương
1- Tầm quan trọng & chức năng của giao tiếp: quyết định 75-85% thành công
2- 02 chức năng giao tiếp: xã hội (vận hành) & cá nhân (tâm lý)
3- 03 bước giao tiếp đúng cách: thiết lập/loại bỏ cản trở - thông điệp thuyết phục - vận hành/tác động
4- 03 cơ sở cho giao tiếp hiệu quả: sigma cảm xúc tích cực (tâm lý – xã hội – văn hóa)
5- 08 nguyên tắc nâng cao hiệu quả giao tiếp (thỏa mãn 03 cơ sở: tâm lý – xã hội – văn hóa)
6- 04 công cụ/kỹ năng cơ bản trong giao tiếp: lắng nghe – phi ngôn ngữ – khen chê – nói

P/s: … mọi giá trị của bản thân sẽ trở thành vô nghĩa nếu như không thể truyền tải được nó ra ngoài xã hội. Có kỹ năng giao tiếp sẽ giúp truyền tải (đúng cách + hiệu quả + nâng tầm) giá trị của bản thân lên nhiều lần. Bản chất của giao tiếp thành công là: sigma của cảm xúc tích cực!

#VinhNapohoLearning

_ 29 Dec 2019 _


Tiêu đề ...
Nội dung ...