Làm chủ cảm xúc - Thúc đẩy thành công - Tóm tắt bài giảng của Ts. Lê Thẩm Dương

Tóm tắt bài giảng: Làm chủ cảm xúc - Thúc đẩy thành công - Ts. Lê Thẩm Dương
1- Vai trò của cảm xúc (chiếm 85% thành công): định nghĩa – 05 nguồn gốc – 02 loại – 03 phụ thuộc – gốc cuả hành vi – 03 vai trò
2- 03 việc cần làm để tạo ra & phát triển EQ (trí tuệ cảm xúc / quả tim có trí tuệ): 03 năng lực – 05 đặc điểm – 03 việc làm (để tạo & phát triển EQ)
3- 05 kỹ thuật sử dụng/làm chủ EQ: đưa cảm xúc về trạng thái tích cực suốt cả cuộc đời
4- 07 điểm mù của cảm xúc cần loại bỏ (07 biểu hiện của EQ thấp)

P/s: … trí tuệ chuyên môn (IQ + S + K) chỉ chiếm 15% thành công, 85% còn lại quyết định thành công là bởi trí tuệ cảm xúc (EQ). Thành công (ASK) = 85% (thái độ (A) / EQ) + 14% (trải nghiệm (S) + kiến thức (K)) + 1% (thông minh / IQ). Vì thế, cần hiểu được thế nào là EQ, đặc điểm của nó (chấm điểm được EQ của một người là đạt điểm cao hay thấp), cách tạo ra & phát triển nó, cách sử dụng nó trong thực tế như thế nào!

#VinhNapohoLearning

_ 17 Feb 2020 _


Tiêu đề ...
Nội dung ...