Nâng tầm lãnh đạo - Lãnh đạo cấp độ 5 - Tóm tắt bài giảng của Ts. Lê Thẩm Dương

Tóm tắt bài giảng: Nâng tầm lãnh đạo (lãnh đạo cấp 5) - Ts. Lê Thẩm Dương
1- Tóm tắt về: nghề lãnh đạo + 05 cấp độ lãnh đạo
2- Hiểu rõ hơn về lãnh đạo cấp độ 05: tạo di sản / xây dựng tổ chức để trường tồn
3- Nâng tầm lên lãnh đạo cấp độ 4.5: tránh 07 tai nạn của nghề lãnh đạo (do chiếc ghế sinh ra)
4- Nâng tầm lên lãnh đạo cấp độ 5: dùng hành vi để vẽ/ủi 09 hình ảnh/thương hiệu của người lãnh đạo
5- Tổng kết: Lao động là nền móng của thành công; Góc nhìn tổ chức như là một di sản

P/s: … lãnh đạo cấp cao nhất là phải thoát ra được tổ chức, biến nó thành một di sản, để tự thân nó có thể trường tồn theo thời gian

#VinhNapohoLearning

_ 28 Dec 2019 _


Tiêu đề ...
Nội dung ...