Quản trị kinh doanh - Tóm tắt bài giảng của Ts. Lê Thẩm Dương

Tóm tắt bài giảng: Quản trị kinh doanh - Ts. Lê Thẩm Dương
1- Hiểu về vị trí và vai trò của quản trị kinh doanh: bung nghiệp (khâu cuối của khởi nghiệp – marketing & sale – cạnh tranh để đưa sản phẩm tới tay khách hàng)
2- Chọn 1 trong 4 chiến lược kinh doanh (chọn sai nguyên tắc là thua): tấn công (dẫn đầu) – đa dạng hóa (thách thức) – phòng thủ (đi sau) – chuyển hướng (đi ngách)
3- 07 nhân tố để thực thi cạnh tranh (hành trình trên đường đua để chuyển sản phẩm tới tay khách hàng): sản phẩm (định nghĩa – 06 tầng giá trị – 08 yếu tố dễ tạo lợi thế) – 05 chức năng của kênh phân phối – biểu giá – 08 dạng truyền thông – triết lý kinh doanh – 07 bước bán hàng – đội bán hàng chuyên nghiệp

.

P/s: … kinh doanh hay bán hàng là khâu cuối cùng của khởi nghiệp: bung nghiệp, vì thế cần phải hiểu và quản trị được nó. Các công việc của khâu bán hàng như thế nào phải phụ thuộc vào một chuỗi các yếu tố liên tiếp nhau như một sợi dây xích, đứt một mắt xích là sẽ hỏng hết, gồm có: chiến lược kinh doanh, chiến lược công ty, thế cờ công ty, thể lực và sức kháng cự của công ty!

.

#VinhNapohoLearning

_ 20 Feb 2020 _

Quản trị kinh doanh - Tóm tắt bài giảng của tiến sĩ Lê Thẩm Dương


Tiêu đề ...
Nội dung ...