Quản trị rủi ro - Tóm tắt bài giảng của Ts. Lê Thẩm Dương

Tóm tắt bài giảng: Quản trị rủi ro - Ts. Lê Thẩm Dương
1- Bản chất của kinh doanh và vai trò của rủi ro: mua rủi ro – công thủ phải toàn diện
2- Cắt nghĩa/hiểu về quản trị rủi ro: khái niệm (rủi ro, bất trắc, khủng hoảng) – 03 nguyên nhân – 04 cách phân loại
3- Thực thi quản trị rủi ro: chiến lược (vẽ vòng rủi ro, 03 căn cứ vẽ, các điểm nối, 04 động tác chết) – tổ chức (lập bộ phận rủi ro, 09 quy trình) – 03 thực thi lãnh đạo (thực thi quy trình, đo lường, 03 kiểm soát bên trong) – kiểm soát (02 cảnh sát ngoài, 03 hình thức tài trợ)

.

P/s: … khởi nghiệp và nuôi nghiệp cũng giống như một trận đấu bóng, công thủ phải toàn diện phối hợp nhịp nhàng, ghi bao nhiêu bàn thắng cũng trở nên vô nghĩa nếu như kết quả chung cuộc là một trận thua. Tuy nhiên, nó không chỉ đơn giản như thế, nếu thua (rủi ro) nằm ngoài vòng chịu đựng, thì sẽ không còn cơ hội làm lại, nhưng nếu không biết mạo hiểm tới mức nào để tìm kiếm bàn thắng thì cũng khó có thể ghi bàn. Tất cả quả trứng đang có nên đặt vào cùng một giỏ? Hay đặt mỗi quả vào một giỏ khác nhau? Hay còn có những cách khác nữa? Đó chung quy lại là quản trị rủi ro, cần hiểu và quản trị (tạo ra hoặc triệt tiêu) được nó!

.

#VinhNapohoLearning

_ 22 Feb 2020 _

Quản trị rủi ro - Tóm tắt bài giảng tiến sĩ Lê Thẩm Dương


Tiêu đề ...
Nội dung ...