Tái cấu trúc - Tóm tắt bài giảng Ts. Lê Thẩm Dương

 

Tóm tắt bài giảng: Tái cấu trúc - Ts. Lê Thẩm Dương
1-
Nghề kinh doanh: 04 nghiệp vụ - 07 giai đoạn - tính tất yếu của thay đổi (cải tiến, tái lập, tái cấu trúc)
2- Tái lập: 03 tư duy – 06 thiết kế - xây dựng lại thiết
3-
10 dấu hiệu cần tái cấu trúc, 08 dấu hiệu cần tái lập: ngoài – giữa – cốt lõi
4-
02 hình thức & 02 phương pháp tái cấu trúc
5-
03 nền tảng cần chuẩn bị để tái cấu trúc (3/4 tổng thời gian)
6- 04 bước tái cấu trúc (1/4 tổng thời gian)
7- 06 nguyên nhân tái cấu trúc thất bại

P/s: … thay đổi là quy luật không thể tránh được, cần nắm rõ các dấu hiệu & kỹ thuật để chủ động điều chỉnh lại ngôi nhà cho tổ chức: 1/ Thiết kế lại; 2/ Mở rộng; 3/ Bỏ đi xây mới

#VinhNapohoLearning

_ 07 Jan 2020 _

 


Tiêu đề ...
Nội dung ...