Tạo động lực cho người khác - Tóm tắt bài giảng Ts. Lê Thẩm Dương

Tóm tắt bài giảng: Tạo động lực cho người khác - Ts. Lê Thẩm Dương
1-
Hiệu suất làm việc = {năng lực} x {động viên} = {tuyển} x {thải} x {dùng} x {giữ}
2-
Cơ sở của lý thuyết động viên: 06 cơ sở tâm lý + 05 động cơ (nhu cầu Maslow) + 06 nhu cầu của nhân viên trong doanh nghiệp
3- 06 giải pháp động viên: 1/ Khen (tạo hưng phấn); 2/ Gia tăng sự tham gia của nhân viên (đáp ứng nhu cầu cái tôi); 3/ Linh hoạt trong công việc (không cảm nhận được sự áp đặt); 4/ Cải thiện môi trường làm việc (điều kiện vật chất & tinh thần); 5/ Thăng tiến dựa trên công trạng (đáp ứng nhu cầu 4: được kính trọng); 6/ Tiền (tăng thu nhập: ai cũng thích, càng giàu càng thích);
4- Phân 04 nhóm tạo động lực: trẻ tuổi – lớn tuổi – cộng tác viên – nữ

P/s: … tạo động lực/động viên là một phần của công việc dùng người. Nếu động viên không phù hợp (không làm hoặc làm sai đối tượng), không những không giúp gia tăng được hiệu suất làm việc của tổ chức, mà còn làm cho tổ chức lao dốc/sụp đổ nhanh hơn bình thường. Sau khi đã thải và tuyển đúng người phù hợp, đặt người phù hợp vào đúng vị trí, việc còn lại là cần tạo động lực/động viên một cách hiệu quả, từ đó giúp tổ chức có thể tăng tốc lên nhiều lần bình thường.

#VinhNapohoLearning

_ 29 Jan 2020 _


Tiêu đề ...
Nội dung ...