Thẩm định lòng tin - Tóm tắt bài giảng của Ts. Lê Thẩm Dương

Tóm tắt bài giảng: Thẩm định lòng tin - Ts. Lê Thẩm Dương
1- Vai trò và 07 thành tố của lòng tin (độ tin cậy) của đối tác và của chính doanh nghiệp trong kinh doanh
2- 07 thực thi đánh giá/tạo độ tin cậy của đối tác/mình trong kinh doanh: 02 quy định pháp lý – uy tín (03 cấp độ, 02 bộc lộ) – mục đích (hợp pháp, hợp lệ) – 04 năng lực tạo lợi nhuận/kiếm tiền (kiến thức, kinh nghiệm, tần suất, tần số) – 05 môi trường kinh doanh (kinh tế, chính trị & luật pháp, văn hóa, tự nhiên, công nghệ) – 02 năng lực tài chính/nguồn để thực hiện nghĩa vụ (kinh doanh, ngoài kinh doanh) – sự đảm bảo/bảo lãnh (03 đảm bảo, 04 đánh giá)

.

P/s: … kinh doanh là một chỗi các hoạt động, cần phải quản trị (đảm bảo) rằng nó có thể hoạt động hiệu quả. Quản trị gồm có một chuỗi các nghề (tác nghiệp) hợp thành: nghề chiến lược, nghề lãnh đạo, nghề tổ chức, nghề kiểm soát, nghề tài chính, nghề vận hành, nghề kinh doanh, nghề rủi ro … Trong đó có 1 nghề nữa, đó là nghề thẩm định lòng tin, đối nghịch với nó là nghề lừa đảo. Nghề quản trị doanh nghiệp, cũng giống như huấn luyện viên của một đội bóng, phải lên đấu pháp sao cho công thủ toàn diện. Tuy nhiên, nó còn phức tạp hơn thế, vì ngoài huấn luyện đội bóng, còn phải lo cho các công tác chuyển nhượng/mua bán cầu thủ, hợp tác với các nhà tài trợ … làm sao có thể đánh giá/ thẩm định để đảm bảo chất lượng cho tất cả các hoạt động này? Có thể coi đó là nghề thẩm định lòng tin, và tạo lòng tin!

.

#VinhNapohoLearning

_ 23 Feb 2020 _

Thẩm định lòng tin - Tóm tắt bài giảng tiến sĩ Lê Thẩm Dương


Tiêu đề ...
Nội dung ...