Tóm tắt bài giảng Nghề lãnh đạo - Ts. Lê Thẩm Dương

 

Tóm tắt bài giảng: Nghề lãnh đạo - Ts. Lê Thẩm Dương

1- Vị trí của nghề lãnh đạo

2- Sản phẩm của nghề lãnh đạo

3- Khách hàng của nghề lãnh đạo

4- Làm nghề lãnh đạo - 04 thành tố lãnh đạo 

- Thành tố 1: Nguyên liệu sản xuất - 03 tố chất

- Thành tố 2: Tạo ra sản phẩm Quyền lực - Xây dựng 03 quyền lực

- Thành tố 3: Bán sản phẩm Quyền lực của nghề lãnh đạo - Ra lệnh (04 phương pháp sử dụng quyền lực)

- Thành tố 4: Marketing sản phẩm Quyền lực – 51 kỹ năng sử dụng quyền

5- Xây dựng hệ thống kinh doanh tự vận hành - Nâng cao năng lực lãnh đạo

 

P/s: Nghề lãnh đạo cũng như bao nghề khác (sửa ô tô, đánh giày, ...). Và có tin vui là: Nguyên liệu (tố chất lãnh đạo) là có thể sinh ra được từ rèn luyện. Nên ai không tin vào bản thân có thể suy nghĩ lại. Tuy nhiên rèn luyện được thì cũng phải làm việc cật lực đây ...

Ảnh 3 – các thành tố của nghề lãnh đạo

Ảnh 3 – các thành tố của nghề lãnh đạo

Ảnh 1 – đặt vấn đề về lãnh đạo

Ảnh 1 – đặt vấn đề về lãnh đạo

Ảnh 2 – các khái niệm về lãnh đạo

Ảnh 2 – các khái niệm về lãnh đạo

Ảnh 4 – các thành tố thứ 1 - tố chất

Ảnh 4 – các thành tố thứ 1 - tố chất

Ảnh 5 – thành tố thứ 2 - xây dựng quyền lực

Ảnh 5 – thành tố thứ 2 - xây dựng quyền lực

Ảnh 6 – thành tố thứ 3 - phương pháp sử dụng quyền lực

Ảnh 6 – thành tố thứ 3 - phương pháp sử dụng quyền lực

Ảnh 7 – thành tốt thứ 4 - kỹ năng sử dụng quyền

Ảnh 7 – thành tốt thứ 4 - kỹ năng sử dụng quyền

 

Tóm tắt: Nghề lãnh đạo

Vị trí của nghề lãnh đạo

 • Lãnh đạo: là việc hoàn thành mục tiêu thông qua người khác (gây ảnh hưởng, sai khiến) - là một thành tố trong hoạt động quản trị
 • 04 thành tố của quản trị:
  • Chiến lược (nói đến vẽ đường đi) (mang tính quyết định): một chùm chiến lược
  • Tổ chức (nói đến mô hình): bố trí để tận dụng tối đa được nguồn lực
  • Lãnh đạo (nói đến con người): gây ảnh hưởng, sai khiến tới người khác à để người khác làm theo mục tiêu chiến lược trên nền của các ô tổ chức à hoàn thành công việc thông qua người khác
  • Kiểm tra (nói đến tuân thủ): buông kiểm tra à bị bật lại ban đầu
 • Vấn đề phát sinh ra (cần) quản trị:
  • Nguồn lực: có tính hữu hạn / mỗi thứ đều có thứ khác giỏi hơn à phải hiểu ta
  • Mục tiêu: có tính vô hạn à phải chọn mục tiêu tối đa nhưng phải phù hợp so với nguồn lực hữu hạn à phải hiểu người
  • Nhiệm vụ của quản trị: tạo ra 04 giải pháp để biến nguồn lực hữu hạn thành mục tiêu tối đa
 • 03 nguyên nhân làm không đạt mục tiêu:
  • 1- Đặt mục tiêu quá cao so với nguồn lực à phát triển quá nóng à vỡ bong bóng
  • 2- Đặt mục tiêu quá thấp so với nguồn lực à mất thế cạnh tranh
  • 3- Quá trị quản trị kém
 • Lãnh đạo là đạt mục tiêu thông qua người khác # Quản trị là đạt mục tiêu thông qua cả một hệ thống (chiến lược, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra)
 • Lãnh đạo thất bại do: không có nghề hoặc không làm nghề à Nếu cần thì phải thuê lãnh đạo từ bên ngoài

Sản phẩm của nghề lãnh đạo

 • Lãnh đạo là một nghề à không liên quan tới chỉ số IQ
  • Sản phẩm: quyền lực à để có quyền lực thì phải lao động
  • Bán sản phẩm: ra lệnh à nguyên tắc: bán cái người ta cần

Khách hàng của nghề lãnh đạo

 • Ma trận 04 nhóm nhân sự (đối tượng bị sai khiến): mỗi cá nhân chỉ mang 2 đặc điểm (năng lực – độ hiếm) (nhóm nào cũng cần)
  • Nhóm 1: rất hiếm, năng lực thấp (osin, …)
  • Nhóm 2: rất hiếm, năng lực cao (sếp … - đây là nhân sự cốt lõi, chiến lược à lãnh đạo à ảnh hưởng tới người khác)
  • Nhóm 3: không hiếm, năng lực cao (thạc sĩ, cử nhân … - đây là lao động năng suất à nhân viên trực tiếp)
  • Nhóm 4: không hiếm, năng lực thấp – lao động thời vụ
 • Phải có kỹ năng chung sống với 04 nhóm nhân sự khác nhau
  • Nhân sự nhóm 3 tạo ra của cải
  • Nhân sự nhóm 1,4 tạo ra tính hậu phương
  • Nhân sự nhóm 2 là nhân sự lãnh đạo: có ý nghĩa dẫn dắt mọi người
  • Hiếm về kiến thức thuộc phạm trù năng lực
  • Sai lầm: đánh giá năng lực thông qua bằng cấp
  • Tối ưu nguồn lực, mục tiêu để tự nâng cấp bản thân sang loaị nhân sự khác

 

Làm nghề lãnh đạo - 04 thành tố lãnh đạo

Thành tố 1: Nguyên liệu sản xuất - 03 tố chất

 

 • 03 tố chất lãnh đạo = (Tầm nghĩ) x (Quy tụ) x (Năng lực tạo động lực)

Thành tố 2: Tạo 03 sản phẩm Quyền lực - Xây dựng 03 quyền lực

 • Xây dựng quyền lực là: biến tố chất thành quyền lực (sản xuất: biến nguyên liệu thành sản phẩm)
 • 03 kiểu quyền lực
  • 1- Quyền pháp lý (cây gươm dài ngắn) (sinh ra từ cái ghế) à cách xây: phải chứng minh được (năng lực & đẳng cấp)
   • Chỉ sử dụng khi: 1- bị xâm phạm quyền lực / 2- trường hợp gấp gáp
  • 2- Quyền chuyên môn (Tài) (giỏi tới đâu có quyền lực tới đó): thường được sử dụng hơn quyền pháp lý
   • Gồm có 2 chuyên môn:
    • Chuyên môn hẹp
    • Chuyên môn ngoài chuyên môn hẹp (tâm lý, địa lý, sử …)
  • 3- Quyền cá nhân (Đức)
   • Không xây được nếu không có tố chất hoặc không chịu lao động
   • Sinh ra từ: Tính gương mẫu / Tính đặc thù (VD: con ông cháu cha, phụ nữ - quyền lực mềm …)
 • Người quản lý yếu thường ghét người có tài / đức à vì sợ bị lấn át mất quyền pháp lý
 • Các cấp độ lãnh đạo:
  • Lãnh đạo hạng A (cấp 4 – hiệu quả) = Pháp lý + Tài + Đức
  • Lãnh đạo hạng B (thấp nhất) = Pháp lý + (Tài hoặc Đức)
  • Lãnh đạo hạng C (bố trí nhầm) = Pháp lý + Dốt + Đểu
  • Từ B trở lên phân 5 hạng khác
  • Lãnh đạo hạng A** (cấp 5 – siêu phàm): Pháp lý + Tài + Đức + Rất khiêm nhường + Cực kỳ ý chí (rắn như đinh)

 

Thành tố 3: Bán sản phẩm Quyền lực của nghề lãnh đạo - Ra lệnh (04 phương pháp sử dụng quyền lực)

 • 04 phương pháp ra lệnh: lãnh đạo ra lệnh theo tình huống (tùy người, tùy việc) - Sử dụng lệnh căn cứ vào thái độ, năng lực của người đối diện
  • 1- Lệnh chỉ đạo: ra lệnh nhưng không giải thích (không có nhu cầu nghe giải thích)
  • 2- Lệnh chỉ dẫn: ra lệnh mà có giải thích
  • 3- Lệnh tham dự: ra lệnh, trong ra lệnh có ý kiến của người bị ra lệnh
  • 4- Lệnh ủy quyền: nhường quyền ra lệnh
 • Thường dùng 2 lệnh cuối (do trình độ lao động tăng cao) à để tôn trọng tột cùng người bị lãnh đạo à năng suất và sự chấp hành mới tăng lên được

Thành tố 4: Marketing sản phẩm Quyền lực – 51 kỹ năng sử dụng quyền

 • Sai lầm: chỉ chú tâm học kỹ năng (nghệ thuật), nó chỉ là hình thức, mà bỏ quên các vấn đề cốt lõi / bản chất (tố chất – nguyên liệu, xây dựng – sản xuất, phương pháp - bán)
 • Kỹ năng sẽ giúp nhân bội các thành tố khác lên

Xây dựng hệ thống kinh doanh tự vận hành - Nâng cao năng lực lãnh đạo

 • Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo (để điều khiển mãi mãi và ngay cả khi không có mặt):
  • Loại bỏ tật xấu (tai nạn nghề lãnh đạo) à 07 tật xấu sinh ra từ cái ghế
  • Xây dựng được thương hiệu lãnh đạo (thương hiệu cá nhân): 07 vết khắc vào não người lính

 

_ 13 Oct 2019 _

Nguồn: Bài giảng của Ts. Lê Thẩm Dương trên Edumall


Tiêu đề ...
Nội dung ...