Tổng quan về khởi nghiệp - Tóm tắt bài giảng của Ts. Lê Thẩm Dương

Tóm tắt bài giảng: Tổng quan về khởi nghiệp - Ts. Lê Thẩm Dương
1- Cắt nghĩa / hiểu về khởi nghiệp: 06 giai đoạn của doanh nghiệp – cắt nghĩa & bản chất (khởi nghiệp = {sáng chế (sản phẩm)} x {thương mại hóa (được người tiêu dùng chấp nhận)}) – nền móng (03 vùng tri thức – 02 kiểu sản phẩm / 02 hình thức khởi nghiệp) – 03 bản chất của kinh doanh
2- Thời điểm cho khởi nghiệp: khi đã học xong về nghề khởi nghiệp; sai lầm chứ không sai phạm
3- 05 bước trong quy trình khởi nghiệp: từ hướng nghiệp (thuyết con nhím) đến khi nuôi nghiệp (quả trị)
4- 05 nhận thức sai lầm phải tránh về khởi nghiệp
5- 04 bước thực hành khởi nghiệp: 02 bước tự hướng nghiệp (định vị bản thân) - 04 tinh thần khởi nghiệp (tinh thần dấn thân) - 03 cách khởi động (tạo ý tưởng) - 06 bước chạy

.

P/s: … trả lời cho câu hỏi ngây ngô: Tiền nhiều để làm gì? – để tự do tài chính, tự do cá nhân. Khởi nghiệp là bậc thấp của nghề kinh doanh, sau khởi nghiệp sẽ là nuôi nghiệp (quản trị), sau nữa là đầu tư, sau nữa là hệ sinh thái, sau nữa là triết lý, sau nữa là …!

.

#VinhNapohoLearning

_ 18 Feb 2020 _

Tổng quan về khởi nghiệp - Tiến sĩ Lê Thẩm Dương


Tiêu đề ...
Nội dung ...