stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 3.1: VÀO VỊ TRÍ “SẴN SÀNG” CHO HÀNH TRÌNH

timer LỊCH KHAI GIẢNG: Lịch khai giảng sẽ thông báo sau

✔️ Khi nào bạn đã sẵn sàng cho cuộc hành trình?

✔️ Những yếu tố giúp bạn giữ thăng bằng trong suốt Hành trình Xây dựng tôi (POL, P&F, VOF, VJC, EGO, TEAM, LEADERSHIP, FINANCE, IKIGAI, WOL, BSC)

✔️ Hoạt động Thực hành


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* (link affiliate)
*
*
*