stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 3.2: ĐIỂM MÙ TRONG TẦM NHÌN VÀ CÁCH XÂY DỰNG TẦM NHÌN

timer LỊCH KHAI GIẢNG: Lịch khai giảng sẽ thông báo sau 0 đã đăng ký

✔️ Tại sao bạn phải xây tầm nhìn chứ không phải là xây mục tiêu?

✔️ Điểm mù trong tầm nhìn (Johari window, Dunning–Kruger effect)

✔️ 07 bậc thang Xây dựng Tầm nhìn (kim tự tháp trí tuệ)

✔️ Xây dựng Nguồn vốn xã hội (Liên minh, Power-Team / Ban cố vấn, Hub-firm / Cố vấn)

✔️ Kaizen - Kích hoạt Cải tiến (nhanh hơn, nhiều hơn)

✔️ Hoạt động Thực hành


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*