stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 3.4: XÂY DỰNG HÀNH TRÌNH TRAO GIÁ TRỊ (VJC) – TRAO GIÁ TRỊ VÀ NHẬN VỀ TRỊ GIÁ (TIỀN BẠC)

timer LỊCH KHAI GIẢNG: Lịch khai giảng sẽ thông báo sau 0 đã đăng ký

✔️ Tại sao phải trao giá trị?

✔️ Xây dựng hành trình trao giá trị để nhận về trị giá như thế nào?

✔️ Xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân như thế nào?

✔️ Xây dựng hệ thống content như thế nào?

✔️ Xây dựng hệ thống bán hàng thành công như thế nào? Đánh thức sự giàu có

✔️ Hoạt động Thực hành


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*