stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 3.5: KỸ NĂNG BÁN HÀNG – BÁN MÌNH VÀ BÁN CẢ THẾ GIỚI

timer LỊCH KHAI GIẢNG: Lịch khai giảng sẽ thông báo sau 0 đã đăng ký

✔️ Trả lại vai trò quan trọng của bán hàng. Rồi ai cũng phải bán giá trị mà mình đang có!

✔️ Marketing và bán hàng khác nhau như thế nào? Bán hàng có cần phải marketing?

✔️ Xóa bỏ rào cản trong bán hàng

✔️ Cùng nhau bán mình và bán cả thế giới

✔️ Hoạt động Thực hành


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*