stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 3.6: QUẢN TRỊ THỜI GIAN – ĐẢO NGƯỢC THỜI GIAN / ĐẢO NGƯỢC THỜI ĐIỂM / ĐẢO NGƯỢC VẬN MỆNH

timer LỊCH KHAI GIẢNG: Lịch khai giảng sẽ thông báo sau 0 đã đăng ký

✔️ Tại sao cần quả trị thời gian?

✔️ Đảo ngược thời gian (1 giờ ⇄ 1 phút)

✔️ Đảo ngược thời điểm (tương lai 10 năm ⇄ hiện tại)

✔️ Đảo ngược vận mệnh (100 năm ⇄ 1 giờ)

✔️ Hoạt động Thực hành


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*