stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 3.8: HÀM SỐ TÌNH YÊU - TÌNH YÊU LÀ HÀM SỐ, KHÔNG PHẢI LÀ BIẾN SỐ

timer LỊCH KHAI GIẢNG: Lịch khai giảng sẽ thông báo sau 0 đã đăng ký

✔️ Hàm số tình yêu

✔️ Có cần chân dung người yêu? Vẽ chân dung thế nào cho đúng?

✔️ Nuôi dưỡng tâm hồn cho tình bạn như thế nào?

✔️ Nuôi dưỡng sự tôn trọng trong tình yêu như thế nào?

✔️ Người yêu có phải người tình?

✔️ Hoạt động Thực hành


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*