stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 3.10: KÍCH HOẠT HÀNH ĐỘNG – HÀNH ĐỘNG LÀ YẾU TỐ TRỌNG YẾU CỦA MỌI CHIẾN LƯỢC

timer LỊCH KHAI GIẢNG: Lịch khai giảng sẽ thông báo sau 0 đã đăng ký

✔️ Tại sao chúng ta lười biếng hoặc hành động không thực sự quyết tâm?

✔️ Làm thế nào để kích hoạt hành động tức thì?

✔️ Làm thế nào để kích hoạt hành động lâu dài?

✔️ Làm thế nào để kích hoạt hành động bền vững (thay đổi gốc rễ)?

✔️ Lập kế hoạch hành động

✔️ Hoạt động Thực hành


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*