stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 4.2: XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM / XÂY DỰNG LIÊN MINH

timer LỊCH KHAI GIẢNG: Lịch khai giảng sẽ thông báo sau 0 đã đăng ký

✔️ Đội nhóm là thế nào? Có cần phải có độ nhóm?

✔️ Nguyên liệu nào để cấu thành nên một đội nhóm?

✔️ Xây dựng đội ngũ kế nhiệm các cấp như thế nào?

✔️ Làm sao để xây dựng (chiến lược) và tối ưu cân bằng (kim tứ đồ / stvt, trường năng lượng / thần số, ASK+H, OKR, DISC, Johari window) cho đội nhóm?

✔️ Vận hành (MBA) và tạo động lực cho đội nhóm như thế nào?

✔️ KAIZEN và quản trị mâu thuẫn trong đội nhóm ra sao?

✔️ Xây dựng liên minh khác gì xây dựng đội nhóm?

✔️ Hoạt động Thực hành


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*