stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 5.1: HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG MỘT DOANH NGHIỆP / MỘT TỔ CHỨC

timer LỊCH KHAI GIẢNG: Lịch khai giảng sẽ thông báo sau 0 đã đăng ký

✔️ Hành trình phát triển giá trị

✔️ Khởi đạo – Khởi tạo tầm nhìn – Khởi tạo ý tưởng – Khởi nghiệp – Nuôi nghiệp – Mua bán nghiệp

✔️ Hoạt động Thực hành


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*