stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 5.2: KHỞI TẠO Ý TƯỞNG (ƯƠM HẠT SỒI)

timer LỊCH KHAI GIẢNG: Lịch khai giảng sẽ thông báo sau 0 đã đăng ký

✔️ Ý tưởng là gì? Ý định là gì?

✔️ Ý tưởng đáng giá bao nhiêu?

✔️ Xây dựng và phát triển ý tưởng như thế nào?

✔️ Môi tường nào có thể ươm mầm và nuôi dưỡng cho ý tưởng?

✔️ Khi nào ý tưởng được gọi là chín muồi? Bạn đã sẵn sàng khởi nghệp?

✔️ Hoạt động Thực hành


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*