stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 5.3: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ KHỞI NGHIỆP / CHIẾN LƯỢC KINH DOANH – BOS / CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH

timer LỊCH KHAI GIẢNG: Lịch khai giảng sẽ thông báo sau 0 đã đăng ký

✔️ Chiến lược là gì? Có cần phải xây dựng chiến lược?

✔️ Vẽ bản đồ chiến lược đại dương xanh cho ý tưởng

✔️ Hoạt động Thực hành


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*