stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 5.4: TINH THẦN KHỞI NGHIỆP & KHỞI NGHIỆP

timer LỊCH KHAI GIẢNG: Lịch khai giảng sẽ thông báo sau 0 đã đăng ký

✔️ Nghề khởi nghiệp là gì? Khởi nghiệp khác gì kinh doanh?

✔️ Tinh thần khởi nghiệp là gì và tầm quan trọng cuả nó như thế nào? Phân loại tinh thần khởi nghiệp?

✔️ Thời điểm nào thì bạn đã sẵn sàng cho khởi nghiệp?

✔️ 04 bước khởi nghiệp

✔️ Hoạt động Thực hành


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*