stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 5.7: NUÔI NGHIỆP – MBA / QUẢN TRỊ TÁC NGHỆP

timer LỊCH KHAI GIẢNG: Lịch khai giảng sẽ thông báo sau 0 đã đăng ký

✔️ Khác biệt giữa khởi nghiệp và nuôi nghiệp

✔️ MBA - Quản trị tác nghệp là gì?

✔️ Tìm hiểu về 11 tác nghiệp quản trị

✔️ Hoạt động Thực hành


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*