stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 2.2: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP – TƯ DUY TỰ HƯỚNG NGHIỆP

timer LỊCH KHAI GIẢNG: Lịch khai giảng sẽ thông báo sau 0 đã đăng ký

✔️ Tư duy tự hướng nghiệp là gì? Tại sao phả là tự hướng nghiệp chứ không phải là người khác hướng nghiệp?

✔️ 02 bước tự hướng nghiệp

✔️ Hoạt động Thực hành

 
 

 

 


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*