stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 3.7: KHÓA RÈN LUYỆN "7 NGÀY CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHỦ ĐỘNG TOÀN DIỆN"

timer LỊCH KHAI GIẢNG: ONLINE 20 đã đăng ký

Khóa rèn THÂN - "7 Ngày chăm sóc sức khỏe chủ động toàn diện"

Nội dung chương trình 7 ngày rèn luyện gồm có:

  • Ngày 1: Khởi động (giới thiệu bản thân)
  • Ngày 2: Công thức chăm sóc sức khỏe chủ động toàn diện; Bài tập luyện thể dụng toàn diện đơn giản hàng ngày
  • Ngày 3: Tháp dinh dưỡng cho người Việt Nam; Xây dựng một ngôi nhà cơ thể vững chắc
  • Ngày 4: Hành trình dinh dưỡng cho một ngôi nhà cơ thể luôn luôn khỏe mạnh
  • Ngày 5: Kiểm soát cân nặng
  • Ngày 6: Phòng bệnh hơn chữa bệnh; “1.000 Ngày vàng để trẻ lớn khôn tốt nhất”; Chăm sóc sức khỏe tinh thần
  • Ngày 7: Chăm sóc sức khỏe và trẻ hóa làn da
  • Ngày 8: Bài thi thu hoạch

Tham gia CLB Chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng:

 
 

 

 


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*