stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 2.0: KHÓA RÈN LUYỆN "7 NGÀY QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI"

timer LỊCH KHAI GIẢNG: ONLINE 26 đã đăng ký

Khóa rèn TRÍ - "7 Ngày quản trị cuộc đời"

Khóa rèn TRÍ - "7 Ngày quản trị cuộc đời"

Lộ trình Khóa rèn TRÍ - "7 Ngày quản trị cuộc đời"

Có bao giờ bạn tự hỏi:

 • Tôi là ai? 
 • Tôi có sứ mệnh gì? Đích đến của cuộc đời là đâu?
 • Tôi phải làm gì? 
 • Tôi phải làm và hành động như thế nào?
 • ...

Nội dung chương trình 7 ngày rèn luyện "7 NGÀY QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI" gồm có:

 1. Định vị bản thân => Who am I?
 2. Thiết lập mục tiêu cuộc đời => Where to go?
 3. Xây dựng chiến lược cuộc đời => What to do?
 4. Thực thi chiến lược cuộc đời => How to action?

Tham gia CLB Xây dựng TÔI – Build ME tại đây:

Học phí khóa học: 499K

 • Tài khoản: Vietcombank 0081000410008 Lương Thế Vinh
 • Nội dung chuyển khoản: QTCD - (họ và tên) - (số điện thoại)

Học phí khóa - "7 Ngày quản trị cuộc đời"


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*