stars ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÔI (Build ME)

BÀI 2.0: KHÓA RÈN LUYỆN "7 NGÀY MỞ RỘNG TẦM NHÌN"

timer LỊCH KHAI GIẢNG: ONLINE 0 đã đăng ký

Khóa rèn TRÍ - "7 Ngày mở rộng tầm nhìn"

Nội dung chương trình 7 ngày rèn luyện gồm có:

  • Ngày 1: Khởi động (giới thiệu bản thân)
  • Ngày 2: Tầm nhìn 360 độ theo phương pháp SWOT
  • Ngày 3: Tuyển chọn ban cố vấn (tầm nhìn dài hạn)
  • Ngày 4: Tuyển chọn đối thủ cùng thi đua (tầm nhìn ngắn hạn)
  • Ngày 5: Tuyển chọn liên minh và đi tìm mảnh ghép nguồn lực bằng DISC & THẦN SỐ
  • Ngày 6: Tuyển chọn môi trường kết nối học hỏi đa chiều
  • Ngày 7: Tuyển chọn sách hay & Đọc hiểu nhanh
  • Ngày 8: Trở thành người dẫn dắt
  • Ngày 9: Bài thi thu hoạch

Tham gia CLB Xây dựng TÔI – Build ME tại đây:


Dấu (*): thông tin bắt buộc
*
*
*
*
*
*
* tạo link affiliate mời học viên / hướng dẫn
*
*
*